/ Norgetur juli 03-V-21
Vattenfall och älv, Hemsedal, Buskerud

Norgetur